Boardroom-componenten aan de effectieve prestaties | Virtual boardroom | The boardroom

Briefing Papers & Management board & Board meeting software

Het materialen met de board moeten belanden samengevat plus opgemaakt opdat de bestuursleden zich heel gemakkelijk kunnen voorbereiden en zichzelf kunnen concentreren op de belangrijkste kwesties ter voorbereiding op de bestuursvergadering. Papers die betrekking hebben met specifieke agendapunten moeten duidelijk worden gestructureerd, met rubrieken als ‘doel’, ‘achtergrond’, ‘risico’s’, ‘kwesties’, ‘impact’ en ‘aanbevelingen’. Briefing papers moeten zijn:

  • Kort, bondig en materiaal. Bestuursdocumenten die aangaande een bepaald agendapunt bekijken, hoeven niet meer dan vier tot zes pagina’s te is, met eventuele verdere details in de bijlagen. Veel directeuren klagen persoonlijk dat hun bestuurspapieren regelmatig twee keer zo lang zijn indien zou moeten.
  • Tijdig. Informatie moet worden gedistribueerd, bij keuze in de handen van het directeuren, minstens vijf werkdagen van tevoren. Hierdoor beheersen bestuursleden – vooral niet-uitvoerende board management software bestuurders, deze minder vertrouwd zijn aan het handelsbedrijf als uitvoerende bestuurders – de kwesties voor een vergadering volkomen bespreken.
  • Gericht plus actiegericht. In de kranten moet de kwestie ter bespreking worden voorgelegd, de risico’s van elke geïdentificeerd alternatief worden geëvalueerd, oplossingen word geboden voordat een effectieve aanpak van het probleem, plus het management een beeld geven van de erbij ondernemen actie. Het moet duidelijk is wat de directeuren nodig hebben. Ben dit een kwestie betreffende beslissing, louter ter aankondiging of om op bij merken (indien uitgeoefend binnenin de bestaande CEO / managementautoriteit)?

Indien een voorstel ingewikkelder ben of aanvullende uitleg behoeft, zou u bestuur inslikken overwegen om de aangelegenheid te delegeren aan dezelfde comité van de raad of vanwege een-op-een briefings op te stellen met elke bestuurder door het promotor met het voorstel.

management board

Een rol van de voorzitter & Board software & Boardroom

Voor het bestuur van het bestuur en het optreden als facilitator en gids, een effectieve bestuursvoorzitter ben absoluut essentieel. Tijdens u houden van de vergaderingen moet een voorzitter:

  • Behoud de controle betreffende de procedure zonder de discussie erbij domineren, waarbij alle regisseurs gelijk behandeld worden. Helaas is de niet ongebruikelijk dat beslist voorzitter zijn of haar mening kenbaar maakt voor alle directeuren hun mening kenbaar fiksen, waardoor beslist eerlijke uitwisseling van ideeën wordt voorkomen.
  • Vergemakkelijk de besluitvorming door beslist gericht debat te stimuleren, gebruik bij maken van alle bijdragen, een constructieve discussie bij te moedigen en ervoor te zorgen dat echte meningsverschillen worden uitgelicht plus opgelost. Bekwaam ondervragen helpt om problemen te verduidelijken en moedigt de volledige deelname betreffende de directeuren aan.
  • Stuur u bord volgens consensus. Dezelfde goede voorzitter zal steevast streven naar een consensusbeslissing, niet alleen een beslissing op basis van meerderheidsstem. (Zie Consensus opstellen, met pagina 26 voor meer informatie. ) In enige rechtsgebieden staat de statuten van de bedrijf toe dat de voorzitter de “beslissende stem” uitbrengt om een stembriefje op u bord te verbreken. Tevens als dat wordt toegestaan, moet de stoel dit recht niet uitoefenen, omdat het een spanningen op het bord verergert.
  • Zorg ervoor datgene de beslissingen die word genomen correct worden begrepen en vastgelegd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *